Tham quan bảo tàng

  • Một cuộc hẹn để tham quan một bảo tàng đòi hỏi một nhóm tham gia, cho hơn 4 người. Các nhóm cần đặt lịch hẹn có thể nhấp vào nút "Tham dự" để đặt lịch hẹn. Sau cuộc hẹn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác minh tình hình.

Thêm