Bảo tàng Cordyceps hiển thị nội dung

Cloud Herb Cordyceps và Trung tâm thu thập văn hóa nấm Cordyceps cố gắng thể hiện tình trạng tài nguyên sinh học của Cordyceps Trung Quốc, tập trung vào các loài, phân bố và môi trường sống của Cordyceps. Đồng thời, giới thiệu chi tiết về sự phát triển của việc sử dụng Cordyceps sinensis, Cordyceps militaris, lan Cordyceps, bọ cạp bọ cạp và bó que mỏng.
Thúc đẩy nhận thức của mọi người về việc chiếm giữ các đỉnh cao chỉ huy của Vương quốc Cordyceps, chiếm lĩnh đỉnh cao của nghiên cứu và phát triển tài nguyên sinh học của Cordyceps, chiếm lĩnh đỉnh cao của công nghiệp hóa tài nguyên sinh học của Cordyceps, chiếm lĩnh đỉnh cao của công nghiệp hóa tài nguyên sinh học của Cordyceps, và chiếm lĩnh các công nghệ sinh học của Cordyceps, chiếm lĩnh các công nghệ sinh học của Cordyceps. Ngành y tế lớn có một không gian rộng lớn.