Vương quốc Cordyceps ở Vân Nam

Từ năm 2000 đến nay, Giáo sư Yan thuộc Đại học Khoa học Đời sống của Đại học Vân Nam đã thành lập một đội ngũ học thuật và kỹ thuật sáng tạo của Yunbaicao. Thông qua mô hình sản xuất, học tập và nghiên cứu, nó đã phá vỡ sự phân chia của các trường cao đẳng và đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Phấn đấu xây dựng Viện nghiên cứu Yunbaicao của Đại học Vân Nam và nghiên cứu tài nguyên sinh học của Cordyceps. Tổng cộng có hơn 350 loài Cordyceps đã được thu thập, hơn 15.000 mẫu Cordyceps đã được sản xuất và hơn 7.500 chủng Cordyceps đã được phân lập và bảo tồn.
Các tài liệu trong và ngoài nước báo cáo rằng có hơn 160 loài Cordyceps ở Trung Quốc và 30 loài Cordyceps sinensis ở Vân Nam, chỉ ra rằng nghiên cứu về tài nguyên sinh học Cordyceps của Trung Quốc còn lâu mới bắt đầu, đặc biệt là ở Vân Nam. Nhóm Yunbaicao mạnh dạn ước tính rằng có hơn 400 loài Cordyceps ở Trung Quốc và hơn 300 loài Cordyceps ở Vân Nam.

Nhóm đổi mới Baicao trên nền tảng đám mây đã xây dựng các mẫu cỏ giun mây và trung tâm thu thập nấm nấm đông trùng hạ thảo. Đây là cơ sở dữ liệu chiến lược và cơ sở dữ liệu lớn cho nghiên cứu và phát triển công nghiệp hóa tài nguyên sinh học Cordyceps. Nó cũng đã trở thành nghiên cứu và phát triển và công nghiệp hóa tài nguyên sinh học của Cordyceps. Cơ sở cũng là một cơ sở đào tạo để đào tạo các tài năng khoa học và công nghệ sinh học tại Đại học Vân Nam.

Sau hơn mười năm làm việc chăm chỉ và vất vả, Đội ngũ đổi mới Yunbaicao đã thu thập được hơn 250 loài Cordyceps ở Vân Nam, chiếm hơn 90% các loài Cordyceps được báo cáo, cho thấy rằng Yun Yunnan không chỉ là vương quốc thực vật của Trung Quốc. Vương quốc Cordyceps và Vân Nam là một trong những trung tâm toàn cầu về sự đa dạng và đa dạng di truyền của loài Cordyceps. Người ta đề xuất rằng dãy núi Hengduan có thể là trung tâm của sự đa dạng di truyền, trung tâm của sự khác biệt và là trung tâm của nguồn gốc của Cordyceps sinensis.