Nhà khoa học trưởng

Yu Hong, sinh tháng 7 năm 1962, tốt nghiệp Khoa Sinh học của Đại học Vân Nam năm 1984. Ông tốt nghiệp Khoa Sinh học của Đại học Vân Nam năm 1990 với bằng thạc sĩ về sinh thái học. Năm 1996, ông tốt nghiệp Khoa Sinh thái học của Đại học Vân Nam. Các tiến sĩ trả lời ra khỏi nhà ga. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm giáo sư và năm 2000, ông được bổ nhiệm làm giám sát viên tiến sĩ. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm giáo sư cấp hai tại Đại học Vân Nam, từ năm 2009 đến 2021, ông được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự tại Trường Y khoa Trung Quốc của Đại học Hồng Kông. Tham gia vào việc giảng dạy và nghiên cứu tài nguyên sinh vật học thực vật và dược thảo Trung Quốc, và chủ trì công việc của Phòng thí nghiệm Yunbaicao thuộc Đại học Khoa học Đời sống của Đại học Vân Nam, tham gia nghiên cứu và phát triển tài nguyên sinh học dược thảo Trung Quốc.

Thêm

Giới thiệu thành viên trong nhóm

Thêm

Thành tích của đội

  论文

  著作

  专利

  获奖情况

  产品资质证书