เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

  • การนัดหมายเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กำหนดให้กลุ่มเข้าร่วมสำหรับผู้เข้าร่วมมากกว่า 4 คน กลุ่มที่ต้องทำการนัดหมายสามารถคลิกที่ปุ่ม "เยี่ยมชมการเข้าร่วม" เพื่อทำการนัดหมายหลังจากการนัดหมายเราจะติดต่อคุณเพื่อตรวจสอบสถานการณ์

ยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ Cordyceps

ยิ่งขึ้น