พิพิธภัณฑ์ Cordyceps แสดงเนื้อหา

Cordyceps Herb Herb และ Cordyceps Fungal Culture Collection Centre พยายามแสดงสถานะของทรัพยากรชีวภาพ Cordyceps ของจีนโดยเน้นที่ Cordyceps สายพันธุ์การกระจายและที่อยู่อาศัย ในเวลาเดียวกันการแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา Cordyceps sinensis, Cordyceps militaris, lanping Cordyceps, แมงป่องแมงป่องและมัดแท่งบาง ๆ
ส่งเสริมการรับรู้ของทุกคนในการครอบครองความสูงของอาณาจักรยูนนาน Cordyceps ครอบครองจุดสูงของการวิจัยและการพัฒนาของ Cordyceps ชีวภาพทางชีวภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ Cordyceps ครอบครองจุดสูงของอุตสาหกรรมทางชีวภาพของ Cordyceps Cordyceps และครอบครองความสูงเชิงพาณิชย์ของ Cordyceps ทรัพยากรชีวภาพ อุตสาหกรรมสุขภาพขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างขวาง